tea gbced9f8f5 640

Adaptogener – naturliga medel för att mobilisera kroppen för att bekämpa stress och sjukdomar.

Senast uppdaterad: 07.05.2022

Bland de hundratusentals växtarter som finns på vår planet finns det några som utmärker sig genom speciella egenskaper. De har förmågan att anpassa sig till extremt ogynnsamma förhållanden där de lever och utveckla särskild motståndskraft mot dem. Dessutom överför vissa av dessa växter denna förmåga till organismerna hos de varelser som äter dem – djur och människor. Dessa unika växter är så kallade adaptogener. De hjälper oss att anpassa oss till olika situationer, och de utför också en mängd ”reparationsarbeten” i kroppen, vilket leder till att den naturliga balansen återställs. När är det lämpligt att använda adaptogener? Vilka är de bästa växtadaptogenerna och vilka effekter har de?

Vad är adaptogener?

 Örter, bredvid mortel och flacon

Växter som kallas adaptogener ökar i stort sett kroppens motståndskraft mot stress. Detta avser stress i en mycket bred bemärkelse, inte bara mental stress (som skapar ett specifikt känslomässigt tillstånd), utan även fysisk stress i allmänhet, alla ogynnsamma förhållanden och omständigheter som vår organism måste hantera och som stör den naturliga balansen.

Ett liv under ständig stress, miljöföroreningar, överdrivet arbete och ansvar, dålig kost, brist på fysisk aktivitet eller för mycket fysisk aktivitet.På sätt och vis är de naturliga degenerativa förändringarna i samband med åldrandet alla starka stressfaktorer för våra kroppar.

Det är ofta så att kroppen inte kan hantera överdriven stress och reagerar med att något system eller organ inte fungerar. Lösningen på problemet med att återställa balansen i kroppen i en stressig situation kan vara växtadaptogener, som verkar både på cellulär, hormonell, organ- och systemnivå.

Hur fungerar adaptogener?

En adaptogen återställer den rätta balansen i viktiga system och organs funktion och har därmed en omfattande effekt på hela kroppens hälsa. Den normaliserar hormon- och neurotransmittorbalansen, stärker immunförsvaret och skyddar enskilda organ, vilket ökar kroppens förmåga att anpassa sig till ogynnsamma förhållanden som främjar sjukdom.

Växtadaptogener botar alltså inte specifika sjukdomar, utan stärker kroppen så att den kan hantera potentiella hot på egen hand.

Dessutom påverkar växter med adaptogen aktivitet de fysiologiska processerna bara så mycket som behövs, utan att blockera eller störa normala kroppsfunktioner.

Resultaten av regelbunden långvarig användning av adaptogener är inte bara en ökning av kroppens motståndskraft, en förbättring av immunsystemetsResultaten av regelbunden användning av adaptogener under en längre tid är inte bara en ökning av kroppens motståndskraft, en förbättring av immunsystemets funktion och en förbättring av vår anpassningsförmåga, utan också ett antal fördelar för psyket, som alla utan tvekan kommer att uppskatta i vardagen. Dessa är:

 • effektivare hjärnfunktion,
 • Snabbare beslutsfattande,
 • bättre kontroll över våra känslor,
 • ett mer balanserat humör,
 • bättre psykiskt välbefinnande,
 • ökad produktivitet,
 • bättre kommunikation,
 • bättre sömnkvalitet.

Resultatet av ett systematiskt intag av adaptogener, särskilt vissa, såsom cordyceps, ginseng, maca, kinesisk citronella, ashwagandha eller rhodiola rosea.Adaptogener har dessutom en positiv effekt på muskelstyrka och uthållighet och allmän fysisk prestation samt på kroppens regenerativa förmåga .

Adaptogenernas verkningsmekanism på vår kropp är densamma för alla växter i denna grupp, men beroende på växtens sammansättning finns det små skillnader i deras egenskaper. Vissa är mer kraftfulla på ett område, andra på ett annat, men den övergripande egenskapen hos varje adaptogen är att stabilisera kroppens arbete.

Tack vare aktiva ämnen som steroidlaktoner, saponiner, fytosteroler, fenolföreningar, alkaloider, flavonoider, terpener och andra har adaptogener en holistisk effekt och utövar en positiv påverkan på både kropp och själ. De gör det lättare att konfrontera alla faktorer som kan utgöra ett hot mot våra kroppar. Genom att de har en stärkande och normaliserande effekt på oss hjälper de oss att hantera dem snabbare och effektivare.

Vad kännetecknar adaptogener? Vilka växter hör till gruppen adaptogener?

 Ginsengrot

För att klassificeras som adaptogen måste en viss råvara ha en omfattande positiv effekt på kroppen och kännetecknas av flera viktiga egenskaper:

 • Det måste vara ofarligt och giftfritt,
 • Den måste vara av naturligt ursprung,
 • Det får inte vara beroendeframkallande,
 • Det får inte ha en överstimulerande effekt eller störa eller blockera kroppens naturliga funktioner,
 • Det måste säkerställa ett icke-specifikt svar på stress (ha en övergripande effekt, minska stressens negativa inverkan på hela kroppen, minska kroppens mottaglighet för stressfaktorer),
 • Den måste normalisera hela organismens arbete och arbeta för att återställa homeostas i den (ha ett positivt inflytande på alla system och organ, fånga upp brister och defekter, komplettera brister och reparera oregelbundenheter).

Adaptogener för stress

Adaptogena ämnen gör sig kända i kampen mot de mest varierande negativa faktorerna: från skadliga mikroorganismer, svampar, virus och andra sjukdomsalstrare, till negativa miljöfaktorer (smog, strålning, föroreningar, buller, allergener, ogynnsamma klimat- och väderförhållanden), till psykisk stress och nervös utmattning som orsakas av ett intensivt liv.

Det är i det tredje fallet, dvs. i situationer med försvagat mentalt tillstånd, känslomässig obalans och överdriven mental stress, som vi oftast använder adaptogener.

De är mycket användbara på detta område, eftersom de gör det lättare för oss att anpassa oss till ogynnsamma yttre förhållanden. De hjälper oss bland annat att klara oss bättre och agera effektivare i nervösa och svåra situationer, t.ex. vid konflikter, komplicerade sociala relationer och i situationer som kräver att vi tänker snabbt och flexibelt, reflexmässigt, fattar snabba beslut etc. De är också ett värdefullt stöd för människor som inte klarar av att hantera stress. De är också ett värdefullt stöd för människor som utsätts för press (t.ex. på jobbet), som lever i hög hastighet och som utför en mängd olika dagliga aktiviteter som kräver ett gott humör.

Genom att sänka nivån av stresshormonet (kortisol) hjälper adaptogena råvaror oss att hålla ett större avstånd till problem, hålla våra nerver under kontroll.Vi håller våra nerver under kontroll, utför uppgifter bättre och slipper förlamande negativa känslor som rädsla, panik, irritabilitet och sorg. Adaptogener har dessutom en avslappnande effekt och reglerar sömn- och vakencykeln.

Kontrollera: Stresspiller utan recept – Ranking

Bästa växtadaptogenerna

 bacopa monnieri

Ashwagandha (Withania somnifera)

Ashwagandha är en växt som är infödd i Indien, även känd som Vitania sluggard. Den är rik på mycket viktiga hälsofrämjande och adaptogena ämnen. Ashwagandha stöder nervsystemet genom att minska effekterna av stressiga stimuli och stöder känslomässig balans. Det stöder kognitiva funktioner och får vårt sinne att fungera bättre och mer effektivt. Den lindrar spänningar, förbättrar humöret, eliminerar depressiva störningar och ångest och underlättar insomning.

Ashwagandha har också många hälsofrämjande egenskaper. Den skyddar hjärtat och cirkulationssystemet, stöder andningsorganens, leverns, bukspottkörtelns och njurarnas funktion. Dessutom optimerar den hormonhanteringen, vilket bidrar till att förbättra sköldkörtel- och reproduktionsfunktionen och lindrar premenstruella och klimakteriella symtom. Det är också en kraftfull antioxidant som bromsar åldrandeprocessen, minskar risken för cancer, främjar livslängd och vitalitet och ger ett ungdomligt utseende under längre tid.

Kinesisk citronella (Shisandra chinensis)

Kinesisk citron är en mycket gammal växtmedicin, känd sedan två tusen år tillbaka, som är särskilt användbar när kroppen måste hantera överdriven belastning, antingen på grund av sjukdom eller ökad fysisk eller mental ansträngning. Örten ger energi, förbättrar det psykofysiska tillståndet, minskar trötthet och stress. Den förbättrar hjärnans arbete, förbättrar minnet och koncentrationen och har en antidepressiv effekt.

Den harett positivt inflytande på hjärtats och cirkulationssystemets funktion, reglerar ämnesomsättningen, stöder andningsorganen och stimulerar elimineringen av gifter från kroppen. Det stärker immuniteten, har antiallergiska, antiinflammatoriska och cancerförebyggande effekter. Det hjälper till att normalisera blodsocker- och kolesterolnivåerna. Dessutom har de aktiva ämnena i kinesisk citronella en skyddande effekt på levercellerna och stöder deras regenerering.

Rhodiola rosea (Rhodiola rosea)

Rhodiolarosea är en ört som växer i höga bergsområden, inklusive Arktis (därav namnet Arctic root). De hårda miljöförhållandena har lett till att ett antal positiva egenskaper har utvecklats, även för människor.

Rhodiola rosea förbättrar kroppens svar på stressfaktorer och skyddar oss på så sätt från alla negativa effekter av stress. Den dämpar nervsystemets överdrivna aktivitet, hindrar negativa tankar från att ta överhanden, lugnar ner sig internt, hjälper till att behålla distans, försiktighet, lugn och känslomässig stabilitet i svåra situationer.

Genom att stärka kroppens naturliga skyddsbarriär påskyndar den den fysiska och mentala återhämtningen, ger energi till handling, förbättrar humöret och har en positiv effekt på mentala funktioner. Den har också starka antioxidativa egenskaper, skyddar cellerna från skador, minskar risken för cancer och fördröjer åldrandet.

Gotu Kola (Centella asiatica)

Gotu kola, eller asiatisk centella, anses vara en symbol för traditionell medicin från Indien och Ceylon. Den innehåller många värdefulla beståndsdelar, inklusive många pentacykliska triterpensaponiner (t.ex. madecasosid, asiaticosid, tannukosid, bramosid, centelliasyra), samt flavonoider, sesquiterpener, vitaminer och magnesium. Tack vare detta har den ett antal terapeutiska och hälsofrämjande egenskaper.

Gotu kola stöder främst nervsystemet och återställer dess balans. Den lindrar nervösa spänningar, ångest, rastlöshet och minskar stressnivåerna. Det förbättrar ledningen av impulser mellan neuroner och stimulerar tillväxten av nya hjärnceller. Förbättrar tankeverksamheten och ökar koncentrationen på uppgiften. Det stimulerar utsöndringen av neurotransmittorer som dopamin och serotonin, vilket ökar humöret och viljan att agera.

Gotu kola har också en positiv effekt på det kardiovaskulära systemets funktion, blodkärlens elasticitet och blodtillförseln till vävnaderna. Den stöder motoriken, stärker bindväven genom att stimulera kollagensyntesen. Den verkar antibakteriellt och antimykotiskt, påskyndar läkning av sår och ärr.

Bacopa monnieri

Bacopa monnieri (small-leaved bacopa), även känd som brahmi, är en växt som också kommer från Indien och är särskilt uppskattad i Ayurveda. De unika föreningarna i bacopa – bacosider (som tillhör gruppen steroida saponiner), stöder kroppen på ett omfattande sätt, förbättrar blodtillförseln till hjärnan, skyddar nervceller från degeneration, bromsar åldrandeprocessen och reglerar utsöndringen av viktiga neurotransmittorer, vilket stödjer mentala funktioner.

Bacopa används vid behandling av en mängd olika sjukdomar och är särskilt användbar vid intensiv mental aktivitet, eftersom den påverkar funktioner som minne, uppmärksamhet och koncentration. Det är värt att notera att bacopa anses vara en av de mest effektiva örterna som förbättrar processen att absorbera, minnas och reproducera information. Den positiva effekten på de kognitiva funktionerna går hand i hand med minskad stress och förbättrat humör. Bacopa hjälper oss också att bli av med negativa känslor och humörsvängningar. Den har en lugnande och avslappnande effekt, men utan att verka bedövande eller överdrivet sömnig.

Dessutom stärker Bacopa monnieri immunförsvaret, har starka antioxidativa egenskaper och bidrar till att normalisera blodsockernivån.

Ginseng (Panax ginseng)

Ginseng är kanske den mest kända växten från Fjärran Östern. Den anses vara ett universalmedel mot nästan allt, främst på grund av dess aktiva ämnen som finns i stora mängder (cirka 200 stycken). I första hand stöder ginseng hjärtat och har en antikoagulerande effekt. Den stärker immunförsvaret, hämmar de fria radikalernas skadliga effekter, återställer balansen i hormonekonomin, sänker kolesterol- och sockernivåerna.

Ginseng har också ett betydande inflytande på psykofysiskt tillstånd och sexuell hälsa. Det stimulerar hjärnans arbete och förbättrar dess funktioner. Den motverkar trötthet och utmattning, ger en känsla av välbefinnande och hög energi under hela dagen. Den förbättrar motoriken, styrkan, uthålligheten och hjälper till att regenerera kroppen. En sort av denna växt är sibirisk ginseng med mycket liknande adaptogena egenskaper.

Grönt te

Alla har förmodligen hört talas om fördelarna med grönt te, som ibland kallas världens hälsosammaste dryck. De näringsämnen och antioxidanter som finns i grönt te påverkar ett antal viktiga vitala funktioner. Ett särskilt viktigt ämne är L-theanin, som tillsammans med koffein stöder hjärnans funktion. Tack vare L-theanin har grönt te en lugnande effekt, minskar spänningar och stress, slappnar av och stabiliserar humöret. Grönt te är också känt för sin positiva roll i ämnesomsättningen.

maca rot

maca-rot, eller peppergräs, är en växt som liksom andra adaptogener växer under extrema förhållanden, nämligen i Anderna på 3000-4000 meters höjd. Dess ovanliga sammansättning och egenskaper gör den till en av de så kallade superfoods. maca-rot skyddar kroppen mot olika patogener och minskar risken för cancer. Det stöder arbetet i viktiga system och organ, har en betydande inverkan på fysisk uthållighet och mentala funktioner – minne, koncentration, uppmärksamhet och tänkande. Dessutom reglerar den sexuella funktioner, ökar libido, bekämpar erektionsproblem och förbättrar kvaliteten på sperma.

Eleutherococcus spinensis

Mindre känd men mycket effektiv adaptogen, spikyeleutherococcus, är värd att veta mer om, särskilt om du har en aktiv livsstil, lider av svår stress, minskad vitalitet eller psykofysisk utmattning. Den är också användbar i situationer där man ofta kommer i kontakt med skadliga civilisationsfaktorer.

Eleutherococcus har en hög antioxidantaktivitet, vilket gör att den effektivt bekämpar skadliga fria radikaler som är ansvariga för bildandet av civilisationsrelaterade sjukdomar och snabbare åldrande av kroppen. Samtidigt är växten en väktare av välbefinnande och minskar kortisolnivån i kroppen, vilket minimerar de irriterande effekterna av stress. Det har också en positiv effekt på kroppens effektivitet, förbättrar prestationen och ökar träningspotentialen.

Marshmallow astragalus

Astragalus är en växt som är extremt rik på biologiskt aktiva föreningar. Den är rik på flavonoider, aminosyror, kumarin, kolin, triterpensaponiner (astragalosider), isoflavoner, polysackarider och bioelement som är värdefulla för nervsystemet. De många aktiva substanserna i astragalus gör att den inte bara är adaptogen, utan också antioxidant, antiinflammatorisk, antibakteriell, antiviral och svampdödande. Det gynnar också vårt nervsystem, förbättrar den mentala förmågan, stöder hjärt- och kärlsystemet, levern och matsmältningssystemet.

Astragalus immuniserar oss mot stressfaktorer och har samtidigt en stärkande och skyddande effekt på kroppen. Dessutom har den en lätt stimulerande effekt. Det ger vitalitet, stödjer musklerna, ökar träningskapaciteten och uthålligheten, vilket gör det mycket rekommenderat för personer som tränar.

Shatavari

Shatavari rot är en mycket intressant adaptogen med mångsidiga positiva effekter på kroppen. Den har en rik tradition inom ayurvedisk medicin. Den används bland annat för att stärka kroppen, förbättra immuniteten, föryngra och vitalisera kroppen samt öka östrogennivåerna hos kvinnor, normalisera menstruationscykeln och förbättra fertiliteten. På grund av dess positiva effekt på hormoner används shatavari också som ett naturligt botemedel för att förbättra sköldkörtelfunktionen.

Shatavarirot är rik på steroida saponiner, fytoekdysteroider och isoflavoner och förbättrar kroppens reaktion på stressfaktorer och hjälper till att behålla det inre lugnet även under mycket svåra förhållanden. Den reglerar humöret, minskar negativa känslor, lugnar nerverna och ger ett omfattande välbefinnande.

Category: Hälsa

Article by: admin