Integritetspolicy

1 Allmän information

 1. Denna policy gäller för webbplatsen, som drivs på adressen: basta-tillskott.se
 2. Operatören är administratör av dina personuppgifter när det gäller de uppgifter som frivilligt lämnas i tjänsten.
 3. Tjänsten använder personuppgifter för följande ändamål:
  • Att köra ett kommentarsystem
  • Hantering av förfrågningar med hjälp av formulär
  • Presentation av ett erbjudande eller information
  • Tjänsten utför funktionerna för att få information om användarna och deras beteende på följande sätt:
 1. Genom de uppgifter som frivilligt anges i formuläret och som förs in i Operatörens system.
 2. Genom att lagra cookies (så kallade ”cookies”) på din terminalutrustning.

2 Utvalda metoder för dataskydd som används av operatören

 1. Platserna för inloggning och inmatning av personuppgifter är skyddade i överföringsskiktet (SSL-certifikat). Detta garanterar att de personuppgifter och inloggningsuppgifter som anges på webbplatsen krypteras på användarens dator och endast kan läsas på målservern.
 2. Användarens lösenord lagras i hashad form. Hashfunktionen fungerar enkelriktat – det är inte möjligt att vända den, vilket för närvarande är den moderna standarden för lagring av användarlösenord.
 3. Operatören ändrar regelbundet sina administrativa lösenord.
 4. För att skydda uppgifterna gör operatören regelbundet säkerhetskopior.
 5. En viktig del av dataskyddet är regelbunden uppdatering av all programvara som används av operatören för att behandla personuppgifter, vilket i synnerhet innebär regelbundna uppdateringar av programmeringskomponenter.

3. värdskap

 1. Tjänsten finns (tekniskt sett) på operatörens server: ovh.com.
 2. Värdföretag:
  • tillämpar åtgärder för att skydda mot dataförluster (t.ex. diskar, regelbundna säkerhetskopior),
  • tillämpa lämpliga åtgärder för att skydda bearbetningsanläggningar i händelse av brand (t.ex. särskilda brandbekämpningssystem),
  • Tillämpar lämpliga åtgärder för att skydda bearbetningsystemen i händelse av plötsliga strömavbrott (t.ex. dubbla kraftledningar, generatorer, UPS-backup-system),
  • vidta åtgärder för att fysiskt skydda tillgången till databehandlingsanläggningar (t.ex. åtkomstkontroll, övervakning),
  • Tillämpar åtgärder för att säkerställa lämpliga miljöförhållanden för servrar som ingår i ett databehandlingssystem (t.ex. kontroll av miljöförhållanden, specialiserade luftkonditioneringssystem),
  • tillämpar organisatoriska åtgärder för att säkerställa högsta möjliga skydd och konfidentialitet (utbildning, interna bestämmelser, lösenordspolicy etc.),
  • har utsett ett dataskyddsombud.
 3. Värdföretaget för loggar på servernivå för att säkerställa teknisk tillförlitlighet. Loggar kan sparas:
  • Resurser som definieras av URL-identifieraren (adresser till begärda resurser – sidor, filer),
  • tid för att få in en förfrågan,
  • tid för att skicka svaret,
  • Client Station Name – identifiering som implementeras av HTTP-protokollet,
  • information om fel som inträffade under utförandet av HTTP-transaktioner,
  • URL:en för den sida som användaren tidigare besökt (referer-länk) – i de fall då åtkomsten till tjänsten skedde via en länk,
  • information om din webbläsare,
  • Information om IP-adresser,
  • Diagnostisk information om processen för självbeställning av tjänster genom inspelare på webbplatsen,
  • Information om hanteringen av elektronisk post som är riktad till och skickas av operatören.

4. dina rättigheter och ytterligare information om användningen av dina uppgifter

 1. I vissa situationer har administratören rätt att överföra dina personuppgifter till andra mottagare om det är nödvändigt för att fullgöra det avtal som ingåtts med dig eller för att uppfylla administratörens skyldigheter. Detta gäller sådana grupper av mottagare:
  • värdföretag på förtroendebasis
  • auktoriserade anställda och medarbetare som använder uppgifterna för att uppnå webbplatsens syfte
 2. Dina personuppgifter behandlas av administratören inte längre än vad som är nödvändigt för att utföra de relaterade aktiviteter som anges i separata bestämmelser (t.ex. bokföring). När det gäller marknadsföringsuppgifter kommer uppgifterna inte att behandlas i mer än tre år.
 3. Du har rätt att kräva att administratören ska göra det:
  • tillgång till din personliga information,
  • deras rättelser,
  • strykningar,
  • restriktioner för bearbetning,
  • och dataöverföring.
 4. Du har rätt att invända mot den behandling av personuppgifter som anges i punkt 3.3 c mot behandling av personuppgifter för att tillvarata administratörens legitima intressen, inklusive profilering, men rätten till invändning kommer inte att utövas om det finns viktiga legitima skäl för behandlingen, intressen, rättigheter och friheter som väger tyngre än dina intressen, i synnerhet för att fastställa, driva eller försvara dina krav.
 5. Det är frivilligt att lämna personuppgifter, men det är nödvändigt för att kunna använda tjänsten.
 6. Du kan bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, för att tillhandahålla tjänster enligt avtalet och för att genomföra direktmarknadsföring av administratören.
 7. Personuppgifter överförs inte från tredje land i den mening som avses i dataskyddsbestämmelserna. Detta innebär att vi inte skickar dem utanför Europeiska unionen.

5. uppgifter i blanketterna

 1. Tjänsten samlar in information som användaren frivilligt tillhandahåller, inklusive eventuella personuppgifter.
 2. Tjänsten kan spara information om anslutningsparametrarna (tidsstämpel, IP-adress).
 3. Tjänsten kan i vissa fall spara information för att underlätta kopplingen av uppgifterna i formuläret till e-postadressen för den användare som fyller i formuläret. I detta fall visas användarens e-postadress i webbadressen för den sida som innehåller formuläret.
 4. De uppgifter som lämnas i formuläret behandlas i det syfte som följer av funktionen hos ett visst formulär, t.ex. för att hantera en begäran om tjänster eller en affärskontakt, registrera tjänster osv. Varje gång framgår det tydligt av sammanhanget och beskrivningen av formuläret vad det används för.

6 Loggar för administratörer

 1. Information om användarnas beteende på webbplatsen kan vara föremål för inloggning. Dessa uppgifter används för att administrera tjänsten.

7 Viktiga marknadsföringstekniker

 1. Operatören använder statistisk analys av trafiken på webbplatsen med hjälp av Google Analytics. Verksamhetsutövaren lämnar inte vidare personuppgifter till den som tillhandahåller denna tjänst, utan endast anonymiserad information. Tjänsten bygger på användning av cookies i din terminalutrustning.
 2. Operatören använder remarketingtekniker som gör det möjligt att matcha reklambudskap med användarens beteende på webbplatsen, vilket kan ge sken av att användarens personuppgifter används för att spåra användaren, men i praktiken överförs inga personuppgifter från Operatören till reklamoperatörerna. Det tekniska villkoret för sådana åtgärder är att cookies är aktiverade.
 3. Operatören använder en lösning som undersöker användarnas beteende genom att skapa värmekartor och registrera beteendet på webbplatsen. Denna information anonymiseras innan den skickas till tjänsteleverantören så att denne inte vet vilken person det rör sig om. Framför allt registreras inte lösenord och andra personuppgifter.

8. information om cookies

 1. Webbplatsen använder cookies.
 2. Cookie-filer (så kallade ”cookies”) är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i Tjänstanvändarens slutenhet och som är utformade för att använda webbplatsens webbplatser. Cookies innehåller vanligen namnet på den webbplats från vilken de kommer, den tid de lagras i terminalutrustningen och ett unikt nummer.
 3. Tjänstens operatör är den som placerar cookies på Tjänstens användares slutenhet och får tillgång till dem.
 4. Cookies används för följande ändamål:
  1. upprätthåller användarsessionen för tjänsten (efter inloggning), vilket gör att användaren inte behöver ange sitt användarnamn och lösenord på nytt på varje undersida i tjänsten;
  2. uppnåendet av de mål som anges ovan under ”Relevanta marknadsföringsmetoder”;
 5. Tjänsten använder två grundläggande typer av cookies: Det finns två grundläggande typer av cookies: ”sessionscookies” (sessionscookies) och ”permanenta” (permanenta cookies). Sessionscookies är tillfälliga filer som lagras i användarens terminal tills användaren loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). ”Permanenta” cookies lagras i användarens terminalutrustning under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de raderas av användaren.
 6. Programvara för webbsurfning (webbläsare) tillåter vanligtvis som standard att cookies lagras i användarens terminal. Tjänstens användare kan ändra sina inställningar på detta område. Webbläsaren gör det möjligt att radera cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies. Detaljerad information om detta ämne finns i hjälpen eller dokumentationen för webbläsaren.
 7. Begränsningar av användningen av cookies kan påverka vissa funktioner på webbplatsen.
 8. Cookies som placeras i webbplatsanvändarens slutenhet kan också användas av enheter som samarbetar med webbplatsens operatör, i synnerhet företag: Google (Google Inc. med säte i USA), Facebook (Facebook Inc. med säte i USA), Twitter (Twitter Inc. med säte i USA).

9) Cookiehantering – hur ger och återkallar man samtycke i praktiken?

 1. Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera användningen av cookies som är nödvändiga för autentiseringsprocesser, säkerhet, upprätthållande av användarpreferenser kan göra det svårt, och i extrema fall kan förhindra användningen av webbplatser.