cardio life

Cardio Life – patent för förbättrad hjärtfunktion, stärkta blodkärl och normaliserat blodtryck

Cardio Life är en produkt baserad på naturliga ingredienser som rekommenderas vid för högt blodtryck, förhöjda kolesterolnivåer och andra sjukdomar i det kardiovaskulära systemet. Kapslarna stabiliserar samtidigt det kardiovaskulära systemet och ger det ett förebyggande skydd. Genom att stärka och rengöra blodkärlen minskar produkten risken för livshotande komplikationer som stroke, blodproppar och embolier. Tack vare den speciellt utvalda sammansättningen av aktiva substanser uppfyller Cardio Life samtidigt flera uppgifter och gör att vi slipper ta flera olika tabletter. I fallet Cardio Life har vi allt i en kapsel – ingredienser som har en positiv effekt på tillståndet i vener och artärer, hämmarutveckling av åderförkalkning, stödjer hjärtat och normaliserar blodtrycket, förbättrar blodcirkulationen i kroppen. När är Cardio Life värt att ta och vilka sjukdomar kan det lindra?

Kardiovaskulära problem – ett allt vanligare fenomen, inte bara bland äldre.

Det kardiovaskulära systemet (eller cirkulationssystemet) består av hjärtmuskeln, blodkärlen (vener, artärer och kapillärer), lymfkärlen, blodet och lymfan. Detta system har många viktiga funktioner. Den är ansvarig för att transportera blod (och därmed syre och näringsämnen) till kroppens alla vävnader och celler, deltar i avlägsnandet av koldioxid och ämnesomsättningsprodukter, ser till att rätt kroppstemperatur och pH-värde upprätthålls och ansvarar för distributionen av hormoner. Den reglerar också organfunktionen och är involverad i transporten av antikroppar.

 en grafisk bild som visar cirkulationssystemet

När det kardiovaskulära systemet fungerar dåligt påverkar det hela vår organism. Kroniska funktionsstörningar i hjärtat, venerna och artärerna äventyrar vår hälsa avsevärt, och cirkulationssvårigheter medför risk för ett antal allvarliga skador. cirkulationssvikt innebär en risk för många allvarliga komplikationer, t.ex. njursvikt, lungfibros och hjärtremodellering. Eftersom cirkulationssystemet spelar en nyckelroll i vårt system och är en förutsättning för att alla system och organ ska fungera smidigt, bör vi prioritera att ta hand om det.

Hur tar man hand om det kardiovaskulära systemet?

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett mycket vanligt fenomen som drabbar människor även i unga år. Stress, felaktig kost, överdriven användning av stimulerande medel, brist på fysisk aktivitet – det är de viktigaste faktorerna somgradvis försvagar det kardiovaskulära systemet, stör dess funktion och minskar dess effektivitet.

Förhöjt kolesterol, högt blodtryck, huvudvärk och ofta andfåddhet är alla tecken på att det kardiovaskulära systemet är underDessa tillstånd tyder på att vårt kardiovaskulära system inte fungerar som det ska och borde vara ett incitament för oss att ändra vår livsstil till en sundare livsstil, främst genom att ändra vår kost och sluta med stimulerande medel.

Systematiskt tillskott av naturliga preparat som Cardio Life är också ett bra stöd för det kardiovaskulära systemet. Med hjälp av en sammansättning av medicinalväxter leder botemedlet till en normalisering av kolesterol, blodtryck och hämmar även avlagringen av aterosklerotiska plack och minskar risken för allvarliga sjukdomar.

 Cardio Life

Orsaker till kardiovaskulära sjukdomar

Fler och fler patienter får diagnosen ateroskleros, ven- och hjärtsjukdomar, fler människor drabbas av stroke, hjärtinfarktoch det finns en ökande andel människor som har permanenta hälsoskador på grund av hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar är också en av de vanligaste dödsorsakerna. Tyvärr är det i de flesta fall vår egen livsstil som bidrar till kardiovaskulär dysfunktion.

De viktigaste orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar är:

 • rökning,
 • Dålig kost (låg andel grönsaker, frukt, fisk, vegetabiliska oljor, spannmålsprodukter, men hög andel animaliska fetter, bearbetad mat, snabbmat),
 • överdrivet saltintag,
 • övervikt och fetma
 • kroniskt förhöjda kolesterolvärden,
 • stress,
 • lever i ett tillstånd av hög nervositet,
 • brist på motion, stillasittande livsstil.

Dessa faktorer är farligare ju högre intensitet de har. Om du till exempel röker, dricker alkohol, äter en ohälsosam kost med mycket animaliska fetter och är överviktig löper du risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.En person som till exempel röker, missbrukar alkohol, har en ohälsosam kost med mycket animaliska fetter och är överviktig löper större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än en person som äter en ohälsosam kost men inte röker eller dricker.

Med tanke på den stora roll som kost- och livsstilsfaktorer spelar för utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar är en av de viktigaste rekommendationerna för att förebygga dem att införa hälsosammare vanor i det dagliga livet, t.ex. En av de viktigaste rekommendationerna för att förebygga dem är att införa sundare vanor i det dagliga livet, till exempel att eliminera stimulantia och ohälsosam mat.

Den andra viktiga punkten är att stödja kroppen inifrån genom att systematiskt tillhandahålla ingredienser som gynnar kärlsystemet och hjärtmuskeln. De finns både i livsmedel och i ämnen som används inom naturmedicinen.

Bland livsmedel är följande produkter särskilt bra för hjärtat: olivolja, oraffinerade vegetabiliska oljor (t.ex. linfröolja), fullkornsprodukter, fisk och gröna grönsaker. Bland de växtbaserade ingredienserna är hagtorn, vinrankor, mistel, cordial, ginkgo biloba särskilt anmärkningsvärda.

Vi kan göra infusioner av dessa örter för att dricka, men en bekvämare och mer vanligt förekommande metod för att stödja det kardiovaskulära systemet är att använda färdiga kosttillskott som innehåller utvalda örtextrakt. En rik, optimalt utvald sammansättning av naturliga extrakt som stöder hjärtat och kärlsystemet finns t.ex. i Cardio Life-preparatet som vi diskuterar.

 Cardio Life

BESTÄLL CARDIO LIFE NU

Alarmerande tecken på kardiovaskulär dysfunktion

Tidig diagnos av kardiovaskulär dysfunktion, liksom införandet av livsstilsförändringar och lämpliga kosttillskott, gör det möjligt att stoppa utvecklingen av ogynnsamma förändringar och undvika allvarligare hälsoproblem.

Symtom som vi bör vara uppmärksamma på är:

 • svimning,
 • huvudvärk,
 • yrsel,
 • trånghet i bröstet,
 • hjärtklappning,
 • arytmi,
 • snabb trötthet,
 • andfåddhet, svårigheter att hämta andan,
 • svaghet,
 • svullnad i kroppen (särskilt i de nedre extremiteterna),
 • vidgning av venerna,
 • njurproblem, frekvent urinering på natten.

De vanligaste kardiovaskulära dysfunktionerna

 en man som håller sitt hjärta
 • Hypertoni – ett tillstånd där blodtrycket ständigt är högre än 140/90 mmHg. Obehandlad hypertoni kan leda till livshotande sjukdomar, inklusive åderförkalkning, hjärtsvikt, hjärtattack och stroke. De vanligaste symtomen på högt blodtryck är huvudvärk, tinnitus och pipande öron, synstörningar, illamående, sömnstörningar, hjärtklappning och svimning.
 • Kranskärlssjukdom (ischemisk hjärtsjukdom) – en sjukdom där kranskärlens lumen förträngs, vilket leder till otillräcklig blodtillförsel till hjärtat. De viktigaste symptomen är ytlig andning, tryck bakom bröstbenet, hjärtklappning, svullnad i vaderna, lätt trötthet, överdriven svettning, yrsel.
 • Hjärtsvikt – ett tillstånd där hjärtmuskeln inte har tillräcklig kapacitet att pumpa tillräckligt med blod för att syresätta och ge näring till alla celler, vävnader och organ. De viktigaste symtomen på hjärtsvikt är: snabb trötthet, minskad träningskapacitet, andnöd, svullnad runt anklarna, frekvent trötthet, svimning, torrhosta.
 • Ateroskleros – en sjukdom där aterosklerotiska plack (bestående av kolesterol) avlagras på artärernas väggar, vilket leder till en partiell förträngning av deras lumen. Detta leder till att blodflödet försämras och att organ och vävnader förblir hypoxiska. Symtom på åderförkalkning är smärta och kramper i nedre extremiteterna, bröstsmärta, smärta i axlar, nacke och armar, kraftig svettning, andningssvårigheter, andfåddhet, yrsel och nedsatt medvetande. Obehandlad åderförkalkning leder till många farliga komplikationer, bland annat blodproppar, hjärtinfarkt och kranskärlssjukdom.
 • Trombos – en sjukdom där det bildas blodproppar i venerna som hindrar det normala blodflödet. Symtom på trombos är bl.a.: svullnad i nedre extremiteterna, feber, snabb puls, blåaktiga ben, smärta i benen som förvärras när man går, andnöd, pares i extremiteterna.
 • Stroke – ett tillstånd där en del av nervcellerna dör till följd av att blodtillförseln till hjärnan upphör. De mest karakteristiska symtomen på en stroke är: plötslig domning av en del av ansiktet, talstörningar, problem med att gå, balansstörningar, synstörningar, pareser i en arm, yrsel.
 • Hjärtinfarkt – ett tillstånd där blodtillförseln till hjärtat avbryts, vilket resulterar i en partiell nekros av dess celler. En hjärtinfarkt visar sig vanligtvis genom ett kraftigt tryck i bröstet (kan stråla ut i vänster arm), kraftig smärta i bakre delen av bröstet, andnöd, svettning, blek hud, ångest eller panik, illamående.

Cardio Life – skyddar och stärker det kardiovaskulära systemet

 Cardio Life

Om vi vill öka hälsan i det kardiovaskulära systemet är Cardio Life ett preparat som underlättar denna uppgift. Den är användbar när:

 • Vi vill skydda oss mot hjärt- och kärlsjukdomar eller förhindra att de utvecklas,
 • Vi behöver ett extra skydd mot stroke, embolier och hjärtattacker,
 • Vi vill förbättra tillståndet hos vener, artärer och kapillärer,
 • Vi vill förbättra blodcirkulationen,
 • Vi vill effektivt hämma utvecklingen av åderförkalkning och rengöra blodkärlen,
 • vi vill minska kolesterolnivåerna,
 • Vi vill stärka hjärtat och förbättra dess funktion,
 • Vi vill stabilisera blodtrycket.

Hur fungerar Cardio Life?

Det finns en hel rad naturliga ingredienser som har en exceptionell potential att normalisera det kardiovaskulära systemets funktion, balansera blodtrycket och avlägsna kolesterol från kroppen, vilket återställer homeostasen i kroppen. Ett komplex av sådana ingredienser finns i Cardio Life. Formuleringen uppvisar en rad hälsofrämjande egenskaper och i vissa fall kan man till och med minska eller avbryta andra läkemedel för cirkulation, blodtryck, kolesterol eller hjärta.

De 8 unika åtgärderna i Cardio Life:

 • stärker och rengör blodkärlen,
 • förbättra funktionen av artärer och vener,
 • gradvis löser upp kolesterolplack,
 • stabilisering av blodtrycket,
 • skydda hjärtat,
 • förebygga farliga tillstånd (hjärtinfarkt, stroke) och komplikationer,
 • förbättra lipidogrammet,
 • förbättrar blodcirkulationen, motverkar hypoxi i celler och vävnader.

Parallellt med tillskott rekommenderas följande: Regelbundna blodtrycksmätningar, hälsosam kost med låg halt av salt, socker, animaliska fetter och bearbetade livsmedel, regelbunden måttlig fysisk aktivitet, undvika alkohol, sluta röka och undvika stress.

Cardio Life – recensioner

Cardio Life har fått mycket positiv feedback från kunderna. De flesta har inte bara rapporterat att blodtrycket och kolesterolet har normaliserats, utan också att humöret har förändrats till det bättre. Minskad hjärtklappning, huvudvärk och yrsel, andfåddhet och trängsel i bröstet, förbättrad njurfunktion, förbättrad sömnkvalitet, störreÖkade energinivåer, förbättrad fysisk prestation – detta är några av de fördelar som nämns när du tar Cardio Life regelbundet.

Cardio Life – var kan man köpa produkten?

Cardio Life kan köpas online. Det är bäst att använda den officiella webbplatsen för tillverkaren av preparatet, som du hittar genom att klicka här. För närvarande erbjuder tillverkaren en kampanj där vi kan räkna med en lukrativ rabatt.

 Cardio Life

BESTÄLL CARDIO LIFE NU

Källor:

 • https://www.healthline.com/health/circulatory-system-diseases
 • https://www.healthline.com/health/circulatory-system
 • https://www.healthline.com/health/cholesterol-and-heart-disease
 • https://www.medicalnewstoday.com/articles/150109
 • https://www.medicalnewstoday.com/articles/arteries

Category: Hälsa

Article by: admin