cystenon top

Cystenon – hanterar alla symtom på cystit

Sjukdomar med olika grad av symptom plågar människokroppen under hela livet och påverkar olika aspekter av hälsan negativt. Bland de viktiga system som ansvarar för att spola ut gifter och biprodukter från ämnesomsättningen är urinvägarna det överlägset viktigaste. En viktig del av det, som särskilt kräver lämplig vård, är urinblåsan. Lyckligtvis kan följande användas för detta ändamål Cystenon , ett naturligt kosttillskott som snabbt lindrar inflammation i detta viktiga organ.

Vad är urinblåsans struktur och viktiga funktioner?

 urinblåsans system

Att förstå urinblåsans struktur och funktioner är viktigt innan man tittar på ingredienserna i Cystenon kapslar. Beroende på kön kan dess placering och struktur variera. Hos kvinnor ligger den i bäckenet, placerad framför livmodern, medan den hos män ligger i anslutning till prostatakörteln och ändtarmen och består av ett antal komponenter:

 • topp, även kallad topp;
 • Blåsans övre vägg, eller blåskroppen;
 • urinledarnas och urinrörets mynning, som kallas blåsbotten;
 • Den nedersta delen av dess hals.

Näst efter njurarna är urinblåsan ett av de viktigaste organen i urinvägarna och ansvarar för att samla upp urinen innan den stöts ut genom urinröret. Detta viktiga organ rymmer normalt 250 till 500 ml vätska, men i allvarliga fall av ohälsa, t.ex. farlig urinretention, kan den expandera till en kapacitet på så mycket som imponerande 3-4 liter.

Förutom sin primära funktion tjänar blåsan också till att förhindra återflöde av urin till urinledarna, vilket kan leda till komplikationer som till exempel njurproblem. Blåsans aktivitet reglerar nervsystemet, vilket gör att vi kan behålla kontrollen över urinering.

Vilka faktorer kan leda till blåsan och vilka symtom tyder på blåsan?

Cystit är ett vanligt tillstånd som stör blåsans funktionalitet, vilket också kan orsaka ytterligare hälsokomplikationer. Denna vanliga typ av urinvägsinfektion kännetecknas av obehagliga symtom som helt enkelt inte kan ignoreras. Aktiva ingredienser Cystenon motverkar orsakerna och effekterna av cystit, som oftast orsakas av överdriven aktivitet hos en specifik typ av bakterier som kallas E. coli.

Inflammation av denna typ kan också orsakas av andra patogena mikroorganismer, såsom virus eller svampar, men mycket mer sällan. I båda fallen är den främsta orsaken bland annat försummelse av personlig hygien, särskilt i intimområdet. Specialister har också identifierat andra faktorer som gynnar utvecklingen av cystit, vilka främst inkluderar:

 • viktökning, övervikt och fetma;
 • diabetes typ 1 eller typ 2
 • Genetiska missbildningar i urinvägarna;
 • Vissa mediciner som påverkar urinvägarna;
 • Vaginalt använda preventivmedel;
 • Skador på ryggmärgen, som ibland leder till urininkontinens;
 • Störningar i samband med den endokrina funktionen;
 • Förstorning av prostatakörteln, även känd som prostatahypertrofi.
 • Njursten;
 • Allmän försvagning av kroppen och dess immunförsvar;
 • Överanvändning av en kateter som används för att tömma urinen, t.ex. på sjukhus.

Ett antal sådana patogena faktorer kan kraftigt öka sannolikheten för cystit, vilket resulterar i markanta symtom, ibland svåra att uthärda, som t.ex:

 • Hematuri, dvs. förekomst av blod i urinen;
 • Frekventa urineringar;
 • svårhanterligt och outhärdligt obehag och smärta i perinealområdet;
 • En ihållande känsla av fyllighet i urinblåsan och urinvägarna;
 • Aptitlöshet;
 • En känsla av svaghet i hela kroppen;
 • Brännande känsla vid urinering;
 • Svår nervositet och irritabilitet.
 • En känsla av intensiv ångest och till och med oro;
 • urininkontinens;
 • Grumling av urinen, förändring av urinlukt och -färg.
 Cystenon

BESTÄLL CYSTENON NU

Cystenon – användar- och expertrecensioner som lyfter fram dess viktigaste fördelar.

Cystitis inverkan på det dagliga livet kan vara betydande, så snabba åtgärder är avgörande när de första symptomen upptäcks. Dessutom är det viktigt att vidta åtgärder för att förhindra att den återkommer, en Cystenon är en pålitlig och rekommenderad lösning i detta avseende. Dess effektivitet har bekräftats av positiv feedback från användare och experter som pekar på vad de anser vara viktiga fördelar:

 • Användningen av helt naturliga ingredienser;
 • Snabb lindring av besvär i blåsan;
 • antiseptiska, antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper.
 • Ökad effektivitet av samtidiga antibiotika som används för samma tillstånd;
 • Reglering av grundläggande metaboliska funktioner;
 • Minskning av risken för återkommande blåsor i framtiden;
 • Verkar exakt på platsen för hälsoproblemet;
 • Även effektivt vid urinrörsinflammation;
 • Nästan 100 % säker sammansättning utan biverkningar; den enda möjliga och sällsynta risken är en individuell allergi mot en ingrediens i tillskottet, oberoende av tillverkaren;
 • Inga negativa effekter på levern eller andra inre organ.

Cystenon – vilka aktiva substanser är ansvariga för dess höga effektivitet?

Det är ytterst viktigt att inte förbise eventuella första symptom på blåsan och att vidta omedelbara åtgärder, bland annat genom användning av kapslar av Cystenon . Effektiviteten hos dessa kapslar beror på en korrekt vald sammansättning av naturliga och säkra ingredienser som inte orsakar några oönskade biverkningar. Tillverkaren av detta kosttillskott har tagit hänsyn till alla dessa aspekter och därför innehåller varje dos:

B-vitaminkomplex

Det vill säga alla B-vitaminer, som är rent ut sagt viktiga inte bara för urinvägarnas korrekta funktion utan även för den allmänna hälsan. Dessa vattenlösliga vitaminer kännetecknas av sina många helande egenskaper, så tillverkaren har sett till att i kapslarna inkludera alla de som tillhör denna talrika grupp, som är:

 • Tiamin, vitamin B1, som skyddar kroppen mot effekterna av oxidativ stress och stärker hjärtat, cirkulationssystemet och nervsystemet;
 • Riboflavin, vitamin B2, utan vilket slemhinnorna inte skulle kunna fungera ordentligt och som skyddar dem mot inflammationer;
 • Niacin, vitamin B3, som stärker immuniteten och underlättar avgiftningen av hela kroppen, inte bara av urinvägarna;
 • Pantotensyra, vitamin B5, som spelar en viktig roll i syntesen av många hormoner, vitaminer och kolesterol, och som dessutom bidrar till att föryngra slemhinnorna;
 • Pyridoxin, vitamin B6, som är viktigt för syntesen av antikroppar, produktionen av röda blodkroppar och för att hjärtat och cirkulationssystemet ska fungera väl;
 • Biotin, vitamin B7, som spelar en viktig roll för absorption och assimilering av C-vitamin och bidrar till att reglera många inre organs funktion;
 • Folsyra, vitamin B9, som inte bara behövs av gravida kvinnor, utan också för syntesen av nukleinsyror, vilket reglerar celltillväxt och reproduktion;
 • Kobalamin, vitamin B12, som deltar i ämnesomsättningsprocesser och i produktionen av röda blodkroppar.

C-vitamin

Dess betydelse för människans hälsa är enorm; bland annat används det som en kraftfull antioxidant, särskilt effektiv för att eliminera reaktiva syrearter (ROS), även kallade fria radikaler, från kroppen. Avlägsnande av fria radikaler är inte den enda fördelaktiga egenskapen hos C-vitamin, det har även andra anmärkningsvärda egenskaper som är värda att nämna:

 • lägre risk för njursvikt;
 • potent och studerad antiinflammatorisk effekt;
 • stöd till ett försvagat immunförsvar, en naturlig brandvägg mot infektioner;
 • Reglering av den ”dåliga” fraktionen LDL av kolesterol;
 • Aktivt deltagande i produktionen av kollagen, som i egenskap av komponent i bindväv bidrar till slemhinnorna i urinblåsan och andra delar av urinvägarna;
 • Hämmande av ackumulering av för stora mängder bakterier i urinen;
 • Reglering av för högt blodtryck, förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar.

Extrakt av björkarnas blad

Cystenon kapslar för blåsor innehåller björkblad (Betulae folium), en växtingrediens som kännetecknas av rika hälsofrämjande egenskaper. Björkbark och björkblad används ofta inom naturmedicinen på grund av deras näringsrika sammansättning. Björk innehåller flavonoider, organiska syror, tanniner, fosfor, zink, magnesium, kalium, kalcium, vitamin C och vitamin K, tack vare vilka den har effekter:

 • antiseptisk, antioxidativ och antiinflammatorisk;
 • antiviral och framför allt antibakteriell, även effektiv mot Escherichia coli-bakterier, som är orsaken till blåsor;
 • lindrar alla symtom som är förknippade med blåsor;
 • Diuretikum, vilket gör det möjligt att effektivt avlägsna gifter från kroppen;
 • stärker immuniteten;
 • minskar mängden vatten som ackumuleras i olika delar av kroppen.

Extrakt av tranbärsfrukt

Tillverkaren av detta kosttillskott har erkänt de medicinska, inte bara kulinariska, egenskaperna hos denna lilla frukt, tack vare dess näringsrika sammansättning. Storfruktat tranbär (Vaccinium macrocarpon) är fullt av aktiva ämnen som vitamin A, vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin C och vitamin B2 (riboflavin). Dessa stöds av mineraler som fosfor, magnesium, kalium och järn, och alla dessa näringsämnen är ansvariga för tranbärens olika effekter:

 • antioxidant, tar bort fria radikaler;
 • antibakteriell, eliminerar de bakterier som är ansvariga för blåsan;
 • diuretikum och avgiftande, rensar urinsystemet;
 • blodtryckssänkande, förhindrar bildning av njursten;
 • Hämmar tillväxten av cancerceller;
 • minskar mängden ”dåligt” kolesterol och förebygger därmed hjärtsjukdomar;
 • upprätthåller de rekommenderade blodsockernivåerna;
 • antiinflammatorisk, även vid blåsor.

Cystenon – hur kan du köpa detta kraftfulla naturliga kosttillskott?

Är du trött på de frustrerande symtomen som följer med cystit? Om så är fallet ska du överväga att köpa kosttillskottet Cystenon. Kapslarna är 100 % äkta och effektiva och kan köpas direkt från tillverkarens webbplats vilket ger deras bästa pris på marknaden. Fyll bara i det korta kontaktformuläret med ditt namn och telefonnummer så kommer en representant från tillverkaren snabbt att kontakta dig för att slutföra transaktionen.

 Cystenon

BESTÄLL CYSTENON NU

Bibliografi:

 • https://www.healthline.com/health/cystitis
 • https://www.healthline.com/health/vitamin-watch-b1-thiamine
 • https://www.healthline.com/health/vitamin-watch-what-does-b2-do
 • https://www.healthline.com/nutrition/niacin-benefits
 • https://www.healthline.com/health/vitamin-watch-what-does-b5-do
 • https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-b6-benefits
 • https://www.healthline.com/health/the-benefits-of-biotin
 • https://www.healthline.com/nutrition/folic-acid
 • https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-b12-benefits
 • https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-c-benefits
 • https://www.healthline.com/nutrition/birch-sap
 • https://www.healthline.com/health/food-nutrition/cranberry-juice-benefits

Category: Hälsa

Article by: admin