people 3350545 640

Hur man hanterar stress, eller hur man inte ger efter för motgångarna.

Hur hanterar man stress? Det är säkert inte det lättaste, men inte heller omöjligt. Om vi underkastar oss vissa principer och konsekvent tillämpar dem kommer det utan tvekan att ge mätbara fördelar på många områden i livet. Det gör inte bara livet mer uthärdligt, utan är också bra för vår psykiska och fysiska hälsa. Det finns många indikationer på att stress är orsaken till många sjukdomar av olika slag.

Vad är stress?

Stress är helt enkelt kroppens reaktion på en svår situation. När balansen mellan situationens krav och vår förmåga störs tvingas organismen att reagera på specifika stressande stimuli. Vi talar alltså alltid om stress när vi känner fysiskt eller psykiskt obehag till följd av omständigheterna.

I fysisk mening handlar det om stress i samband med t.ex. skada, sjukdom, för hög eller för låg temperatur eller stor fysisk ansträngning som överskrider vår förmåga. I psykologisk mening är det en traumatisk omständighet som orsakar lidande, ångest, rädsla, depression, ilska och spänning.

Oavsett om stress beror på fysiska eller psykiska faktorer åtföljs den av vissa rent fysiologiska fenomen. Kroppen försätts i en larmsituation, vilket visar sig genom ökad produktion av adrenalin och kortisol, hjärtfrekvensen ökar, blodtrycket ökar, andningen accelererar, muskelspänningen ökar.

Efter denna fas anpassar sig kroppen så långt som möjligt till den nya positionen. Det är dock inte svårt att föreställa sig hur extremt ogynnsamt det är att en stressig situation består under lång tid.

Typer av stress

 en kvinna sitter på kanten av en brygga och tittar ut i vattnet

Stressreaktionens förlopp och hur man hanterar stress beror i hög grad på vår bedömning av en viss situation. Den första fasen, som är alarmerande och som framkallar ett tillstånd av spänning i kroppen och mobiliserar alla dess krafter, är i princip densamma för alla. Den andra fasen, motståndskraften, är avgörande – antingen anpassar sig organismen till de nya omständigheterna och allt återgår till det normala, eller så leder långvarig stress till utmattning.

Psykologer och psykiatriker skiljer mellan så kallad god stress (eustres) och dålig stress (dystres). Den första mobiliserar oss till handling, gör det möjligt för oss att hitta en konstruktiv lösning och, enligt många forskare, möjliggör personlig utveckling. En person som kan använda stress för att mobilisera sina mentala styrkor kan till exempel bättre klara ett svårt prov eller lösa ett professionellt problem. Om vi bemästrar scenskräck före ett offentligt framträdande blir vi mer motståndskraftiga mot liknande situationer i framtiden.

Om vi å andra sidan låter oss överväldigas av dystres och inte letar efter en positiv lösning, kommer känslan av obehag och efterföljande problem att växa. Svaret på frågan om hur man hanterar stress är därför avgörande för att upprätthålla mental balans och även fysisk hälsa.

Stress – symtom på en kronisk stressig situation

Det är inte ovanligt med en kortvarig spänning, och som redan nämnts kan den till och med vara aktiverande och bidra till ett bättre resultat i någon aktivitet. Långvarig stress innebär dock en rad komplikationer och negativa hälsoeffekter. Ogynnsamma processer äger rum i hela organismen, vilket orsakar irriterande symtom och kan ytterligare bidra till utvecklingen av farliga sjukdomar:

  • högt blodtryck,
  • Sjukdomar i hjärtat och cirkulationssystemet,
  • diabetes,
  • kroniska matsmältningsstörningar,
  • osteoporos,
  • dermatologiska problem.

De enskilda systemen reagerar på följande sätt:

Nervsystemet

Stimulerar produktionen av adrenalin och kortisol, vilket leder till sömnproblem, ångest, irritabilitet, depression, nedsatt humör, aptitstörningar och ofta åtföljs av ihållande huvudvärk.

Kardiovaskulärt system

Hjärtat arbetar mycket snabbare, det arteriella blodtrycket ökar, vilket kan leda till en permanent ökad nivå, dvs. hypertensiv sjukdom, hjärtattack eller hjärnblödning.

Andningsorganen

Snabbare andning och därmed intensivare ventilation av lungorna kan utlösa okontrollerbara panikattacker.

Muskuloskeletalt system

Det muskuloskeletala systemet utsätts också för ytterligare påfrestningar genom ökad muskelspänning, vilket visar sig genom huvudvärk och andra kroppsdelar, muskelspasmer.

Matsmältningssystemet

Till synes avlägsen från stressorer, reagerar mycket ofta med metaboliska störningar, som tar formen av illamående och kräkningar, diarré eller förstoppning.

Endokrina systemet

Reagerar med ökad utsöndring av adrenalin och kortisol, vilket kan leda till ett antal sjukdomssymptom.

Immunförsvaret

Under inflytande av stora mängder kortisol försvagas kroppen, vilket resulterar i infektioner eller till och med cancer och förvärring av befintliga sjukdomar.

Reproduktionssystemet

Överdriven stress påverkar hela systemets funktion, förmågan att reproducera sig, sexuell lust, menstruationscykeln och förmågan att få erektion.

Orsaker till stress

 En nervös man som arbetar på sin bärbara dator

Nervös spänning är en naturlig del av våra liv, särskilt i dagens farofyllda tid. Den ständiga rusningen, det överdrivna ansvaret, stressen på jobbet, känslan av ensamhet, oundvikliga tragedier och personliga problem och sist men inte minst pandemin, som nyligen orsakat social isolering, utlöser alla negativa känslor och gör att vi klarar vardagen allt sämre.

Stress blir en negativ faktor med förödande konsekvenser om den är långvarig och leder till en utmattningsfas. I många fall beror det på oförutsedda händelser utanför vår kontroll – en älskad persons död, separation, uppsägning eller degradering på jobbet, ett företags konkurs osv.

Ibland beror dock höga stressnivåer på dåligt omdöme, till exempel när vi överdriver ett problem eller tolkar normala omständigheter som ett potentiellt hot. Då är det värt att fundera på om till exempel ett litet misslyckande verkligen är en katastrof, ett dåligt humör hos chefen innebär att han kommer att avskeda oss och ett litet obehag är ett tecken på cancer.

Varje person har olika motståndskraft mot stress och det som för vissa är en utmaning som aktiverar till handling kan för andra vara ett problem som är omöjligt att lösa. Vissa reaktioner och beteenden kan dock läras in för att mer objektivt bedöma svårigheter och minimera spänningar.

Det finns naturligtvis slumpmässiga händelser som är oåterkalleliga och som ligger utanför vår förmåga att lösa problemet. Det kan bland annat handla om förlust av en älskad person, våld och uppbrott. Men även då kan vi minska effekterna av stress. Lösningen är då inte att kämpa för att förbättra situationen, utan att acceptera händelsen och uppleva de känslor som är förknippade med den. Ju längre vi uppehåller oss vid och analyserar det som hänt, desto längre kommer smärtan och sorgen att bestå.

Hur man övervinner stress – sätt att hantera stress

Det är bäst att agera på ett övergripande sätt och använda alla de metoder som specialister rekommenderar för att hantera stress. En del av dem kan verka triviala och saknar koppling till de spänningar vi känner, men tvärtom påverkar de hela organismens funktion, inklusive nervsystemet och psyket.

Först och främst ett hälsosamt liv

Den består främst av en riktig och balanserad kost som innehåller alla nödvändiga näringsämnen, rikligt med vitaminer (främst B-gruppen) och mineraler som magnesium, kalium, zink, kalcium och slutligen omättade fettsyror.

God sömn och en väl avvägd proportion mellan arbete och vila är mycket viktigt för den mentala konditionen. Fysisk aktivitet, helst systematisk, spelar en stor roll, eftersom den kan lindra känslor och förbättra humöret, för att inte tala om andra hälsofördelar.

För det andra, tankekontroll

Vi får inte plåga oss själva genom att ständigt tänka på det problem som är källan till stress. Vi måste lära oss att iaktta oss själva, vilket innebär att vi ser på oss själva som om vi vore en extern betraktare. Genom att förstå oss själva, genom att lägga märke till våra egna känslor och beteenden kan vi kontrollera dem och därmed förändra dem gradvis. Detta är i sin tur ett bra steg för att uppnå balans och distans till de svårigheter vi möter.

För det tredje, tidshantering

Nervositet följer med oss i varje steg, och dessutom beror den till stor del på tidspress. Vi lever snabbare och mer intensivt, vi har mycket att göra, vi arbetar mer och mer och har mindre tid för oss själva, vår familj och våra vänner. Detta tillstånd är inte bara inte gynnsamt för att upprätthålla en andlig balans, utan framkallar även extrema känslor. Vi måste lära oss att förvalta vår tid och fördela den jämnt mellan arbete och avkoppling, yrkesmässiga och personliga angelägenheter.

För det fjärde, motion

I situationer som kräver ett akut ingripande, när spänningen blir outhärdlig, kan vi använda oss av sedan länge kända och beprövade övningar. Det finns många av dem, och de är så okomplicerade att de kan göras inte bara hemma, utan också på jobbet.

Hur man hanterar stress – enkla avslappningstekniker

 en kvinna går genom ett fält med solrosor

Att skaka av sig spänningar

Stå med armarna nedåt längs med kroppen. Andas in genom näsan och lyft samtidigt axlarna och armarna. Håll luften en kort stund och skaka kraftigt på axlarna när du andas ut.

Avslappning av kroppen

Lägg dig ner eller sitt bekvämt med händerna bakom huvudet. Böj armbågarna, sträcka ut benen, inklusive fingertopparna, och spänn musklerna. Andas in luft, spänn sedan magen och håll andan i några sekunder. Släpp långsamt ut luften medan du slappnar av i alla muskler och börjar slappna av. Sträck dig nu så långt du kan medan du upprepar för dig själv: ”Jag är lugn, avslappnad och energisk.

Stretching

Detta kan göras stående, sittande eller liggande. Sträck ut de olika muskeldelarna som om du stretchar. Gäsp samtidigt.

Släpper muskelspänningar

Placera fötterna höftbreddsmässigt isär, lyft upp armarna och vifta med händerna som om du flyttade en gren i vinden tills muskelspänningen är lättad.

För systematisk användning

När vi utför en vardaglig handling, till exempel att äta frukost, fokuserar vi uteslutande på denna handling och de känslor som följer av den. Det finns inget annat att tänka på.

Vid varje tillfälle ler vi eller, ännu bättre, skrattar. Skratt förbättrar inte bara humöret genom att sänka kortisolnivåerna, utan tränar också membranmusklerna och främjar den fysiska hälsan.

Kosttillskott mot stress

Överväg att använda preparat som är baserade på naturliga ämnen, som huvudsakligen innehåller så kallade växtadaptogener. De återställer balansen och stabiliteten i alla organ och system genom att eliminera stress i dess bredaste bemärkelse. Tack vare sådana egenskaper kan kosttillskott, såsom piller med flera ingredienser för stress Restilenhjälper till att öka motståndskraften mot stressiga situationer och att minimera effekterna av nervös spänning.

Läs mer om Restilen, som minskar stressen och återställer den inre friden.

 Restilen
Källor:
  • https://www.medicalnewstoday.com/articles/145855
  • https://www.healthline.com/health/stress/effects-on-body
  • https://www.webmd.com/balance/guide/all-stressed-out
  • https://www.healthline.com/nutrition/16-ways-relieve-stress-anxiety

Category: Hälsa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Article by: admin