Depositphotos 358832312 S

Urininkontinens – orsaker, symtom, behandling, huskurer. Hur hanterar man ett pinsamt hälsoproblem?

Urininkontinens är ett vanligt, pinsamt och obehagligt hälsoproblem. Även om det främst förknippas med hög ålder drabbar det faktiskt människor i alla åldersgrupper. Det innebär att man delvis förlorar kontrollen över urinblåsan, vilket leder till ofrivillig urinering. Hos de flesta patienter har urininkontinens en mycket negativ inverkan på välbefinnandet och livskvaliteten. Vilka är orsakerna till och symtomen på urininkontinens? Hur bekämpar man detta problematiska tillstånd? Ta reda på mer om behandlingsmetoder och huskurer mot urininkontinens.

Problemet med urininkontinens är vanligt bland män och kvinnor

 grafisk bild av urinblåsan

Ett av de vanligaste urinvägsbesvären är urininkontinens (urininkontinens). Det är ett extremt ihållande och mycket pinsamt tillstånd som kännetecknas av ett starkt, okontrollerbart behov av att kissa och ett ofrivilligt, okontrollerat flöde av urin från urinblåsan. Problem med att urinera ordentligt är vanligtvis mycket besvärande. De gör att den drabbade personen inte kan fungera normalt och har en negativ inverkan på sociala relationer.

Urininkontinens förekommer i olika former och svårighetsgrader. Oftast är det ett långvarigt och behandlingsresistent tillstånd. Ibland uppträder det dock bara tillfälligt, kortvarigt, hos personer som har normal daglig blåskontroll, men som till följd av någon hälsoturbulens störs denna kontroll under en tid. Sådan övergående inkontinens kan också förekomma hos gravida kvinnor.

Vanligtvis är urininkontinens förknippat med åldersrelaterade tillstånd. Men det kan också vara resultatet av många andra sjukdomar och ha helt andra orsaker. Många människor i alla åldrar kämpar med urininkontinens. Problemet drabbar båda könen, men verkar vara något vanligare hos kvinnor. Statistiken säger att så mycket som 10-15% av befolkningen är drabbad av inkontinens.

Orsaker och riskfaktorer för urininkontinens. Vad kan orsaka urininkontinens?

Det finns många faktorer som är ansvariga för problemet med urininkontinens. Urininkontinens hos kvinnor är oftast relaterad till försvagade bäckenbottenmuskler (i vilket fall de inte drar åt urinröret ordentligt) och hormonella obalanser.

Hos män, å andra sidan, är urininkontinens vanligtvis relaterad till prostatahypertrofi. Urininkontinens kan också orsakas av andra sjukdomar, t.ex. neurologiska tillstånd. Det är ofta resultatet av inflammation i urinblåsan. Uppkomsten av urininkontinens gynnas också av användningen av vissa mediciner.

De vanligaste orsakerna och riskfaktorerna för urininkontinens är

 • överbelastning och försvagning av bäckenbottenmuskulaturen (t.ex. på grund av frekventa lyft eller flera graviditeter och förlossningar),
 • hypertrofi av prostatakörteln (prostata) hos män,
 • svår övervikt eller fetma (för mycket vikt bidrar till överdrivet tryck på musklerna och urinblåsan),
 • bäckenkirurgi,
 • hormonella förändringar,
 • frekvent förstoppning,
 • urinvägsinfektioner,
 • Andra sjukdomar (t.ex. ateroskleros, multipel skleros, Parkinsons sjukdom),
 • intag av vissa läkemedel (t.ex. diuretika),
 • klimakteriet,
 • alkohol- och koffeinmissbruk,
 • ryggmärgsskador,
 • vissa former av funktionshinder,
 • tidigare stroke,
 • demens,
 • hög ålder.

Symtom på urininkontinens

 kvinnan slutar kissa

Urininkontinens kan vara lindrig eller svår, kronisk eller övergående.Symtomen är dock desamma i nästan alla fall, och det viktigaste är att urin läcker ut från urinröret oberoende av vår vilja.

Symtom på urininkontinens är:

 • okontrollerat urinläckage,
 • våldsam, stark, okontrollerbar trängning att urinera på urinblåsan,
 • Ofrivilligt urinläckage vid hosta, nysningar, skratt,
 • ofrivilligt urinläckage vid lyft och bärande av tunga föremål,
 • urinläckage vid ökad fysisk aktivitet, t.ex. snabb gång, hopp, löpning,
 • Nattligt tryck på urinblåsan, frekventa toalettbesök på natten,
 • Frekvent känsla av ofullständig tömning av urinblåsan,
 • återkommande urinvägsinfektioner,
 • urinläckage i stressiga situationer, när man är nervös, under sömnen.

Olika typer av urininkontinens

Det finns 3 huvudtyper av inkontinens – ansträngningsinkontinens, överrinningsinkontinens och trängningsinkontinens, men det finns också flera ytterligare, mindre vanliga varianter. Alla typer kan ha 3 olika svårighetsgrader – låg, medelhög eller hög. Vilka är de vanligaste typerna av inkontinens?

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens är en följd av överdriven ansträngning och svaghet i bäckenbottenmusklerna som ansvarar för att kontrollera urinflödet. Det huvudsakliga symptomet är ofrivilligt urinläckage vid fysisk ansträngning och sport, samt vid hosta, nysning eller skratt. Vanliga orsaker till ansträngningsinkontinens är: hormonella förändringar, vissa sjukdomar, prostatakirurgi, gynekologisk kirurgi, graviditet, hög ålder, fetma.

Trängningsinkontinens

Den främsta orsaken till trängningsinkontinens är störd och ökad aktivitet i urinblåsans muskler. Symptomet på tillståndet är ett plötsligt, överväldigande behov av att urinera omedelbart (medan urinblåsan inte nödvändigtvis är överfull).

Det akuta behovet av att urinera uppstår i vissa situationer, t.ex. vid förändringar i kroppsställning, under sömn eller vid samlag, och leder vanligtvis till att en viss mängd urin läcker ut ofrivilligt. Hos vissa personer med trängningsinkontinens förekommer dock inget urinläckage. Denna form av inkontinens förekommer oftast hos män med förstorad prostata och även hos äldre personer.

Kolla in ett kosttillskott med flera ingredienser för att stödja prostatahälsan: Prostan Plus

Överflödesinkontinens

I detta fall finns det en partiell blockering av urinutflödesmekanismen och därför är urinblåsan överfylld och urinen kan inte fortsätta att ackumuleras i urinblåsan. En viss mängd urin läcker då ut genom urinröret. Denna typ av inkontinens förekommer ofta hos män med prostatasjukdom och vid förträngning av urinröret.

Andra typer av inkontinens är

 • reflexinkontinens (omedvetet urinläckage till följd av spontana, överdrivna sammandragningar av detrusormuskeln),
 • funktionell urininkontinens (hos personer som inte kan använda toaletten normalt, t.ex. vid psykiatrisk sjukdom, nedsatt rörlighet, miljöfaktorer, men utan patologi i själva urinvägarna).
 • Blandinkontinens (kombinerad förekomst av trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens),
 • multifaktoriell inkontinens (spontant urinläckage på grund av flera olika faktorer, t.ex. sjukdomar, medicinering och ålderdom),
 • sängvätning (urinering under sömnen, t.ex. hos barn),
 • övergående urininkontinens (kortvarigt urinläckage som uppstår till följd av urinvägsinfektioner, förstoppning, medicinering och försvinner så snart orsaken är löst).

Urininkontinens – undersökningar

Adekvat diagnostik är extremt viktigt vid urininkontinens. Det gör att orsaken till problemet kan fastställas exakt och att lämplig behandling kan väljas. Till att börja med utförs allmänna urin- och blodprov för att upptäcka potentiella infektioner och identifiera eventuella andra hälsoproblem. Detta är dock inte allt. Den diagnostiska processen omfattar även

 • en sjukdomshistoria (läkaren frågar patienten om problemets intensitet, typ av symtom, symtomfrekvens etc.),
 • fysisk undersökning (t.ex. bukundersökning med bedömning av blåsfyllnad)
 • ultraljudsundersökning (utvärdering av urinblåsans struktur, urinledare, njurar, prostatakörtel),
 • miktionsdagbok (patienten registrerar mängd och tidpunkt för intag av vätska samt miktionsfrekvens),
 • införande av text,
 • hosttest,
 • urodynamiska undersökningar (urinflödestest med bedömning av urinblåsans och urinrörets funktion),
 • cystoskopi (med hjälp av ett tunt, rörformat instrument som förs in i urinröret för att bedöma urinblåsans tillstånd).

Farmakologiska behandlingar av urininkontinens

Behandling av urininkontinens kan baseras på farmakologiska medel eller genom att utföra vissa procedurer beroende på orsaken till tillståndet.

Farmakologisk behandling av urininkontinens baseras vanligtvis på administrering av antimuskarina läkemedel för att minska behovet av urininkontinens.Den vanligaste behandlingen av urininkontinens är administrering av antimuskarina läkemedel för att lindra urinträngningar, minska aktiviteten i detrusormuskulaturen och öka urinblåsans volym. I vissa fall används adrenerga läkemedel för att slappna av detrusormuskelcellerna och därigenom minska trycket i urinblåsan. Andra metoder är injektion av botulinumtoxin i urinblåsan och östrogenbehandling.

Kirurgisk behandling används sällan, främst när andra metoder har misslyckats.

Konservativ behandling av urininkontinens

Konservativ behandling används vanligtvis som ett första steg för att hantera urininkontinens, till och med före farmakologisk behandling. Konservativ behandling ger oftast goda resultat, särskilt om besvären inte är alltför allvarliga.

Konservativ behandling består av vissa livsstilsförändringar, systematisk implementering av vissa beteenden hos patienten och användning av massage och fysioterapibehandlingar för att återfå blåskontrollen och lindra ihållande symtom.

Konservativ behandling inkluderar

 • Viktminskning (vid fetma och övervikt),
 • införande av en hälsosam kost,
 • bli av med förstoppning,
 • Träning av bäckenbottenmusklerna (Kegelmusklerna),
 • begränsa användningen av stimulantia,
 • elektrostimulering,
 • biofeedback,
 • medicinsk massage.

Övningar för att stärka bäckenbottenmusklerna (Kegel-muskler)

Att stärka bäckenbottenmusklerna med enkla övningar är en effektiv metod för att öka blåskontrollen och minska urinläckage. Dessa övningar går huvudsakligen ut på att växelvis spänna och slappna av de inre bäckenmusklerna. Spänningsmekanismen är mycket lik den mekanism som gör att vi kan hämma urinflödet.

Spänn bäckenbottenmusklerna i några sekunder och slappna sedan av dem. Upprepa övningen 10 gånger. Gör det varje dag, helst i flera serier. Kom ihåg att bara spänna de inre musklerna och inte skinkorna, låren eller magmusklerna.

Kosmetiska och växtbaserade inkontinensprodukter

Om vi tar itu med inkontinens på naturlig väg kan lämpligt utvalda örter vara till stor hjälp, liksom färdiga preparat med flera ingredienser för att stödja urinvägshälsan. En av dessa är Urinofix. Det innehåller en uppsättning värdefulla medicinalväxter som har en stärkande och avslappnande effekt på musklerna i urinvägarna, samt örter som minskar urinträngningar.Örter som minskar trycket på urinblåsan, bekämpar infektioner och ökar kontrollen av urinläckage. Detta är ett omfattande och effektivt, men ändå naturligt, stöd för urinvägarna.

För att undvika pinsamma situationer och alltid hålla en hög hygiennivå är det också en bra idé att använda speciella bindor och blöjor som är utformade för personer som kämpar med inkontinens.

Källor:

 • https://www.healthline.com/health/urinary-incontinence
 • https://www.healthline.com/health/overactive-bladder-vs-urinary-incontinence-vs-uti
 • https://www.webmd.com/urinary-incontinence-oab/types-of-urinary-incontinence
 • https://www.webmd.com/urinary-incontinence-oab/treatment-for-urinary-incontinence

Category: Hälsa

Article by: admin